Vanda Energis nybyggda huvudkontor utnyttjar sin fasad som solpanel

2017-10-02

Vanda Energis nybyggda huvudkontor finansierat av Nordisk Renting och byggt av Fira har blivit tilldelat LEEDs miljöcertifikat på guldnivå.

Vanda Energi är ett av Finlands största stadsenergibolag och producerar, distribuerar och säljer elektricitet och fjärrvärme. Till industrin erbjuds dessutom naturgas. Företaget samägs av Vanda stad (60%) och Helsingfors stad (40%).

Det moderna och innovativa huvudkontoret som omfattar 5.500 kvadratmeter är beläget nära Dickursby i Vanda med utmärkta förbindelser till de största lands- och järnvägarna i huvudstadsregionen. För att uppmuntra till användning av alternativa och miljövänliga transportmedel har kontoret även cykelparkering och laddningspunkter för elfordon. Överlag har energieffektivitet och hållbar konsumtion betonats. Solpaneler har integrerats i fasaden vilket resulterat i en speciell exteriör samtidigt som de bidrar till att täcka byggnadens energibehov.

”Vi är mycket glada över att få arbeta på ett så modernt och energieffektivt kontor. Våra anställda, kunder och samarbetspartners ger oss väldigt positiv respons och det är det viktigaste för oss”, säger Hannu Turpela, fastighetschef för Vanda Energi.

”Att få förtroendet att vara en långsiktig partner till Vanda Energi och samtidigt bidra till ett ökat hållbarhetsfokus genom LEED Gold certifieringen är något som vi är mycket stolta över. Vanda Energi vidareutvecklar sin verksamhet utan att binda kapital, men bibehåller kontrollen över både den operativa verksamheten och ägandet av en strategiskt viktig fastighet – en långsiktig och hållbar lösning för samtliga parter”, berättar Caroline Bertlin, VD för Nordisk Renting.

Byggnadsarbetet inleddes i april 2016 och slutfördes i juni 2017. Investeringarna uppgår till totalt 15,3 MEUR.

Ytterligare information:

Marko Juhokas, tel: + 358 9 720 60824
Jennifer Ryan, tel. +46 8 5061 9824