Renting gör samhällsnytta

2015-09-03

I mitten av september hölls fastighetskonferensen Business Arena i Stockholm. På programmet stod en diskussion om hur Sveriges infrastruktur, som behöver byggas ut och underhållas, kan utvecklas på andra sätt än enbart via statliga anslag.

Ian Harcourt, chef för Business Origination på Nordisk Renting, beskrev där hur rentinglösningar kan vara ett attraktivt alternativ till skattehöjningar, ökad skuldsättning eller att fastigheten säljs i en traditionell försäljning. Renting för stat, kommuner och landsting frigör kapital som kan investeras i till exempel skola, vård och omsorg utan att huvudmannen förlorar inflytandet över lokalerna.

Övriga medverkande var Kerstin Hessius, VD för Tredje AP-fonden och Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, nu på Infrastrukturkommissionen.