Vår affär

Struktur som skapar värde för kunder och oss själva

Genom att göra affärer med solida parter minimerar Nordisk Renting sina affärsrisker.

Kunderna ansvarar främst själva för förvaltningen av fastigheterna och Nordisk Rentings omkostnader är låga. Vår marginal avspeglar i första hand att vårt investerade kapital måste generera avkastning.

Sammantaget skapar detta förutsättningar för att vi ska kunna erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga avtalsvillkor, samtidigt som Nordisk Renting är en lönsam verksamhet.