Företaget

Kundens verksamhet och strategi alltid viktigast

Nordisk Renting är ett fastighetsägande bolag som skapar skräddarsydda, långsiktiga kundlösningar.

Fokus ligger på kundens strategi och verksamhetsbehov. Den fysiska fastigheten har rollen som ett verktyg för att nå era affärsmål eller skapa samhällsnytta och utgör inte den centrala aspekten av lösningen.

Nordisk Renting skiljer sig därmed från konventionella fastighetsbolag genom att lösa mer än traditionella lokalbehov. Samtidigt har vi resurser att själva genomföra fastighetsaffärer. I den meningen kan man säga att vi är konsulter med en egen plånbok.

Nordisk Renting bildades 1986 i Sverige. Verksamheten har sedan utvidgats geografiskt. I dag ligger tyngdpunkten på Sverige och Finland, men vi arbetar aktivt även i Norge.

Företaget hade Nordea som huvudägare fram till 2003, då den brittiska storbanken RBS förvärvade verksamheten. Idag är Nordisk Renting en del av NatWest koncernen (f.d. RBS Group).

Sedan starten har vi gjort affärer för 90 miljarder svenska kronor. Balansomslutningen är nu cirka 15 miljarder kronor.