Nordisk Renting på plats under Almedalsveckan

2015-06-21

Deltar i programpunkter om samhällsfastigheter, infrastruktur respektive utsikter för den svenska ekonomin.

Fastighetsbranschen har en egen mötesplats på Business Arena vid Burmeister under Almedalsveckan 2015. Nordisk Renting och moderbolaget RBS är på plats för att möta kunder och andra intressenter, samt ta aktiv del i tre seminarier.

Den 1 juli kl 13:30-13:45 intar Pär Magnusson, chefsekonom på RBS i Norden, den så kallade Heta stolen för att bli intervjuad om läget i och utsikterna för den svenska ekonomin.

Den 1 juli kl 15:45-16:15 är temat samhällsfastigheter och Lennart Ingefeldt, kundansvarig på Nordisk Renting, ingår i en panel som diskuterar detta.

Den 3 juli kl 10:30-11:00 medverkar Ian Harcourt, chef för business origination på Nordisk Renting, i ett seminarium om alternativ finansiering av infrastruktur.