Nordisk Renting och YIT ingår nytt avtal för att stödja YIT:s sammanslagna verksamhet

2018-02-01

Byggbolaget YIT och Nordisk Renting fortsätter sitt samarbete avseende YIT-koncernens huvudkontor i Kottby, Helsingfors

YIT och Nordisk Renting har tecknat ett långsiktigt avtal som trädde i kraft 1.1.2018. Avtalet avser en kontorsfastighet på ca. 30 000 kvadratmeter i stadsdelen Kottby i Helsingfors.

Det nya avtalet inkluderar finansiering av en uppgradering av kontorsutrymmena, möjliggör flexibilitet för YIT:s integrering samt tillgodoser deras långsiktiga behov för verksamheten.

”Vi har i samråd med Nordisk Renting hittat en välfungerande och effektiv lösning som tar våra behov i beaktande och vi är glada över att kunna fortsätta vårt goda och långvariga samarbete”, säger Kari Kauniskangas, VD för YIT.

”Vi har en lång historia av samverkan med YIT och är mycket nöjda över att vi har kunnat skapa en skräddarsydd lösning som stödjer YIT:s och Lemminkäinens fusion. Affären är i linje med vår kärnverksamhet – att strukturera och anpassa våra affärslösningar för att tillmötesgå förändrade behov hos våra kunder över tid”, säger Caroline Bertlin, VD på Nordisk Renting.

Ytterligare information:
Caroline Bertlin, +46 8 506 198 00, e-post: caroline.bertlin@natwest.com