Nordisk Renting och Brødrene Dahl utökar samarbetet

2017-12-21

Parterna tecknar långt hyresavtal avseende service- och distributionscenter i Skien, Norge

Nordisk Renting utökar samarbetet med den norska VVS-grossisten Brødrene Dahl genom förvärv av en fastighet i Skien i Norge från Hartvig Larsen Holding AS. I samband med förvävet har parterna tecknat ett 15-årigt hyresavtal med en option för Brødrene Dahl att förvärva fastigheten till ett förutbestämt pris under hyrestiden.

Fastigheten har en uthyrbar area på 2 500 kvadratmeter och inrymmer ett lokalt service och distributionscenter för Brødrene Dahl som ingår i den franska koncernen Saint-Gobain.

Nordisk Renting och Saint-Gobain har samarbetat sedan 1999. Med den nu genomförda affären omfattar samarbetet i Norge tre affärer och inkluderar Brødrene Dahls centrallager i Ski utanför Oslo samt de två lokala distributionscentren i Larvik och Skien. Alla tre är strategiska för en effektiv distibution av varor till företagets kunder.

“Nordisk Renting är en viktig och långsiktig partner för oss. De är lyhörda för våra behov och samarbetet gör det möjligt för oss att utvecklas och växa genom fortsatt investering av kapital i vår kärnverksamhet, samtidigt som vi bibehåller kontrollen över strategiskt viktiga fastigheter. Vi kan använda det existerande ramverket till att finansiera tilläggsinvesteringar vilket har bidragit till vårt beslut att utöka vårt samarbete med ytterligare en fastighet”, säger Arild Dimmen, CFO Saint-Gobain Distribution i Norden.

”Vi är mycket glada över att fortsätta och utöka vårt långsiktiga samarbete med Brødrene Dahl och Saint-Gobain. Affären är helt i linje med vår affärsidé att erbjuda långsiktig leasing av strategiska fastigheter med bibehållen kontroll för våra kunder, säger Caroline Bertlin, VD på Nordisk Renting.

Ytterligare information:
Lennart Ingefeldt, tel. +46 (0)730 322 417, e-post: lennart.ingefeldt@rbs.com
Jennifer Ryan, tel. +46 (0)8 5061 9824, e-post: jennifer.ryan@rbs.com