Nordisk Renting med som finansiär i Din Bils förvärv av Bilmetro

2022-01-10

Nordisk Renting förvärvar en portfölj bestående av sju fastigheter och tecknar samtidigt långsiktiga hyresavtal samt optionsavtal med Din Bil Sverige AB.

Förvärvet av fastigheterna är en del av en större transaktion som tidigare kommunicerats där Din Bil Sverige tillsammans med Scania Sverige förvärvar återförsäljaren Bilmetro och där Nordisk Renting i sin tur förvärvar sju av de fastigheter som Din Bil kommer att verka i. Nordisk Rentings affär består av förvärvsfinansiering samt därutöver finansiering av viss uppgradering av fastigheterna.

Fastigheterna är belägna i Dalarnas samt Gävleborgs län med en total uthyrbar area om 27 500 kvadratmeter. De inhyser både försäljning och service av personbilar för de varumärken som Din Bil representerar och är lokaliserade vid knutpunkter som väl möter både lokal samt regional efterfrågan. I linje med Nordisk Rentings affärsmodell ingår optioner för Din Bil att förvärva fastighetsbolagen till ett förutbestämt pris under hyrestiden.

Samarbetet mellan Nordisk Renting och Din Bil inleddes 2004 avseende sju anläggningar och 2018 ingicks avtal om uppförande och förhyrning av en ny Audi-anläggning i Akalla.

“Din Bil har ett gott samarbete med Nordisk Renting sedan en längre tid. Genom den här lösningen kunde vi bygga vidare på vårt partnerskap och trygga långsiktigt kapital på ett effektivt sätt i samband med förvärvet av Bilmetro. Vi kan nu ta vid, driva och utveckla dessa anläggningar för att möta framtidens behov, med bibehållen kontroll över strategiskt viktiga lägen”, säger Jens Wetterfors, VD för Din Bil Sverige.

”Vi är mycket glada över förtroendet att få fortsätta utveckla vårt samarbete med Din Bil. Långvariga kundrelationer med återkommande samarbeten är bevis på att vår affärsmodell genererar värde för våra kunder och särskilt roligt att i detta fall kunna erbjuda vår lösning vid en större förvärvssituation”, säger Caroline Bertlin, VD på Nordisk Renting.

Falkenborn Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Nordisk Renting i affären.

För ytterligare information

Caroline Bertlin, VD, +46 76 852 3282, caroline.bertlin@natwest.com

Jakob Persson, Head of Origination, +46 72 211 3531, jakob.persson@natwest.com