Nordisk Renting inleder samarbete med Optimera i Sverige

‒ Transaktionen är ett naturligt steg då fastigheten inte ligger inom vårt geografiska förvaltningsområde. Vi är också nöjda med att vi fått en köpare som är en professionell och långsiktig partner, säger Patrik Sarin, Active Fastighets VD.

Byggnaden är en industri/handelsbyggnad som färdigställdes i maj 2020. Fastigheten omfattar ca 4 000 m2 uthyrningsbar byggnad och mark om totalt ca 10 000 m2. Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Optimera Svenska AB.

‒ Vi är mycket glada över att etablera ett samarbete med såväl Optimera som Active Fastighet, säger Caroline Bertlin, VD för Nordisk Renting. Affären ger oss en möjlighet att bredda vårt långa norska samarbete med Saint-Gobain gruppen till att även täcka Sverige.

Ytterligare information:
Caroline Bertlin, VD Nordisk Renting, caroline.bertlin@natwest.com
Patrik Sarin, VD Active Fastighet, patrik@pasainvest.se