Nordisk Renting inleder samarbete med Lassila & Tikanoja i Jyväskylä

2021-10-20

Nordisk Renting och Lassila & Tikanoja har ingått ett 10-årigt hyresavtal gällande nya lokaler på området Eteläportti i Jyväskylä, Finland.

Fastigheten som byggdes för L&T Teollisuuspalvelut Oy (L&T Industrial Services) slutfördes i juli 2021. I företagets verksamhet ingår bl.a. processrengöring, avloppsunderhåll, farligt avfall och miljöbyggande. Eteläportti är ett modernt industriellt servicecenter som ligger några kilometer söder om Jyväskylä centrum. Aveon Advisors har verkat som projektutvecklare i affären.

– Eteläportti är ett utmärkt läge för oss. Härifrån finns det goda förbindelser till flera av våra arbetsplatser och vi gör inbesparingar i antalet kilometer våra bilar behöver köra eftersom nödvändiga påfyllnings- och tömningsstationer finns i närheten. På så sätt kan vi förse våra kunder med kostnadseffektiva tjänster och främja miljöns välbefinnande. Detta bidrar också till att nå vårt mål om koldioxidneutral verksamhet, kommenterar affärschefen Jani Muilu.

Vi är glada över vårt nya samarbete med Lassila & Tikanoja, vilket är helt i linje med vår strategi. Samarbeten med långsiktiga kunder kring deras strategiska fastigheter möjliggör insatser för hållbar utveckling, säger Caroline Bertlin, VD för Nordisk Renting.

Lassila & Tikanoja oyj har verksamhet i Finland och Sverige. Företagets nettoomsättning 2020 var 751,9 miljoner euro och det sysselsätter cirka 8 100 anställda. L&T är noterat på Nasdaq Helsingfors.

För ytterligare information:
Caroline Bertlin, +46 76 852 3282, caroline.bertlin@natwest.com
Marko Juhokas, +358 40 735 4997, marko.juhokas@natwest.com