Nordisk Renting inleder samarbete med Kuopio stad avseende ny räddningsstation

2022-01-17

Kommuner och regioner gynnas av långsiktiga partnerskap när det gäller strategisk verksamhet och därtill knutna fastigheter. Nordisk Renting har lång erfarenhet av hyreslösningar för den offentliga sektorn och ser fram emot samarbetet med Kuopio stad. Nordisk Renting erbjuder lösningar där ägande av en fastighet bibehålls hos kunden tack vare kundens möjlighet till återköp. Nordisk Rentings erbjudande är hållbart över konjunkturcykler och intresset för lösningar av det här slaget ser ut att öka i framtiden.

Räddningsstationen i Kuopio står klar sedan årsskiftet och tjänar främst invånarna i stadens södra delar. Utöver räddnings- och akutenheter kommer all underhålls- och reparationsverksamhet samt de lager som tjänar de totalt 30 räddningsstationer som finns i regionen att placeras här.

”Vi är glada över det långsiktiga avtalet med en stabil partner. Den här nya stationen och det 25-åriga hyresavtalet kommer att lösa våra utrymmesbehov och trygga säkerheten för invånarna i södra Kuopio också i framtiden”, säger Fastighetschef i Kuopio stad, Hannu Väänänen.

”Kuopioavtalet är ett bra exempel på vår kärnverksamhet. Nordisk Renting har utgjort en långsiktig partner till den offentliga sektorn i över 35 år”, säger VD Caroline Bertlin.

Återköpsoptioner vanliga i avtal

Majoriteten av Nordisk Rentings kunder väljer att inkludera en möjlighet till återköp i sina avtal. Optionen ger hyresgästen rätt att köpa tillbaka fastigheten till ett på förhand överenskommet, avskrivet värde underavtalsperioden.

“Precis som många av våra kunder inom den privata sektorn kan en stad eller en region sälja en fastighet till oss, med rätt till återköp. Många kunder tycker att detta är en bra lösning eftersom kapital kan frigöras samtidigt som förvaltning och framtida ägande av fastigheten bibehålls istället för att överlåtas till tredje part. Andra väljer återköpsoptionen för att de ser en möjlighet till att åtnjuta värdeökning som en del av finansieringslösningen”, berättar Caroline Bertlin.

Ytterligare information:
Caroline Bertlin, +46 76 852 3282, caroline.bertlin@natwest.com
Marko Juhokas, +358 40 735 4997, marko.juhokas@natwest.com