Nordisk Renting inleder samarbete med Academic Work och skapar en modern hub vid Stureplan

2018-09-03

Parterna har träffat avtal avseende en kontorsfastighet i centrala Stockholm

Nordisk Renting och bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work har ingått ett hyresavtal avseende en yta på ca 700 kvadratmeter. Nordisk Renting kommer att finansiera en modernisering och anpassning av lokalerna för Academic Work. Academic Work-koncernen har ca. 600 heltidsanställda i Sverige och har vuxit till Sveriges näst största aktör i branschen.

Nordisk Renting har även ingått avtal med Henrik & Venture AB, som har en ägargemenskap med Academic Work. Henrik & Venture kommer framöver genom sitt fastighetsförvaltande dotterbolag att ansvara för förvaltning och utveckling av hela fastigheten. Fastigheten omfattar en total yta på ca. 7 000 kvadratmeter. I överenskommelsen ingår också en möjlighet för Henrik & Venture AB:s dotterbolag att i framtiden förvärva fastigheten till förutbestämda villkor.

”Jag är glad över att kunna erbjuda våra anställda möjligheten att flytta in i moderna lokaler vid Stureplan. Lösningen som vi hittat i dialog med Nordisk Renting gynnar utvecklingen av vår verksamhet”, säger Johan Skarborg, VD och grundare av Academic Work och ägare i Henrik & Venture AB.

”Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete med Academic Work och Henrik & Venture”, säger Caroline Bertlin, VD för Nordisk Renting. ”Det här är ett bra exempel på de skräddarsydda lösningar vi kan erbjuda våra kunder för att stödja deras lokalbehov och möjliggöra utveckling av deras kärnverksamhet”.

Ytterligare information:

Olli Hakala, tel. +46 8 506 198 39, e-post: olli.hakala@natwest.com

Jennifer Ryan, tel. +46 8 5061 9824, e-post: jennifer.ryan@natwest.com