Nordisk Renting ingår avtal med Caverion avseende nytt huvudkontor i Friherrs, Vanda

2018-02-01

Caverion, som erbjuder tjänster inom fastighetsteknik och industriprocesser, har ingått ett hyresavtal med Nordisk Renting gällande Caverions nya globala huvudkontor

Affärslösningen mellan Caverion och Nordisk Renting avser en kontors- och logistikfastighet på ca. 12 000 kvadratmeter i Friherrs i Vanda. Avtalet trädde i kraft 1.1.2018 och gäller i 10 år från det att anpassningar av lokalerna har slutförts. Caverion flyttar sitt huvudkontor från Kottby i Helsingfors till Friherrs i Vanda och därmed kommer alla ca. 550 anställda i huvustadsregionen att arbeta under samma tak.

Fastigheten har använts av Caverion sedan 2013. I och med det nya avtalet finansierar Nordisk Renting bl.a.modernisering av kontorsutrymmen samt kontrollrum för fjärrövervakning av fastigheter.

”Målet är att vårt nya gemensamma kontor ska ge kostnadsbesparingar men det tjänar också våra anställdas och kunders intressen bättre. Vi hoppas att de nya kontorsutrymmena ska främja ett interaktivt arbetssätt och förbättra våra kunders medvetenhet vad gäller våra nya digitala lösningar”, säger Janne Partanen, ansvarig upphandlare inom Caverion-koncernen.

”Vi ser fram emot att fortsätta och utveckla vårt samarbete med Caverion. Vi är stolta över att de valt oss som partner för att realisera en mer effektiv och ändamålsenlig lösning för sin verksamhet”, säger VD för Nordisk Renting, Caroline Bertlin.

Ytterligare information:
Caroline Bertlin, +46 8 506 198 00, e-post: caroline.bertlin@natwest.com