Nordisk Renting förvärvar vårdfastighet i Falun

2015-06-26

Nordisk Renting AB har förvärvat en vårdfastighet i Falun med ett långsiktigt avtal med Landstinget Dalarna som redan idag nyttjar lokalerna. Avtalet sträcker sig till 2023.
Säljare är GE Capital.

Fastigheten omfattar ca 7 000 kvm och inrymmer en vårdcentral, folktandvård och ett äldreboende.

– Vi är mycket nöjda med affären och känner oss trygga i att Nordisk Renting kommer att fortsätta det goda samarbetet med Landstinget Dalarna, säger Mattias Lundström, CEO Nordics för GE Capital.

Nordisk Renting AB, som grundades 1986, har en lång historia av samarbeten inom offentlig sektor och är en ledande aktör på den nordiska rentingmarknaden.

– Det här en typ av affär som passar perfekt in i vår strategi, säger Lennart Ingefeldt, affärsansvarig på Nordisk Renting. För fastigheter där det bedrivs offentlig kärnverksamhet och där kommuner och landsting behöver ha fortsatt kontroll över såväl kostnader som funktioner, passar långsiktiga rentinglösningar perfekt. På så sätt frigör de kapital som kan användas för andra mer prioriterade investeringar.

Fastigheten tillträds den 26 juni 2015.