Nordisk Renting förvärvar och bygger nytt för Vanda Energi för totalt 15,4 miljoner euro

2016-03-04

Nordisk Renting har förvärvat en kontorsfastighet från Vanda Energi i närheten av Helsingfors-Vanda flygfält i Finland. Samtidigt har ett 16-årigt avtal ingåtts mellan parterna. Investeringen uppgår till drygt 15 miljoner euro och omfattar både rivning av en del av befintlig byggnad, renovering samt nybyggnation. Totalt kommer den framtida fastigheten att omfatta moderna och flexibla kontorsytor om nära 5.000 kvadratmeter.

Vanda Energi kommer att nyttja fastigheten som sitt huvudkontor och bygger huset enligt LEED Gold standard. Avtalet om 16 år kan förlängas med ytterligare tre år och Vanda Energi har också optioner att köpa tillbaka fastigheten från Nordisk Renting vid ett antal tillfällen under avtalets löptid.

– Vi är mycket nöjda över att ha ingått avtal med Nordisk Renting, säger Maija Siikilä, CFO, på Vanda Energi. Vi har inget intresse av att binda kapital i fastigheter, utan vill istället fokusera våra finansiella medel på att utveckla vår kärnverksamhet. Tack vare köpoptionerna, kan vi ändå behålla den långsiktiga kontrollen över denna, för oss, viktiga fastighet.

Vanda Energi är ett av Finlands största stadsenergibolag, som producerar och säljer el samt fjärrvärme. Till industrin erbjuder företaget dessutom naturgas samt äger och driver ett avfallskraftverk som förvandlar avfall till användbar energi. Vanda Energi samägs av Vanda respektive Helsingfors stad (60% respektive 40%).

Den aktuella fastigheten har ett mycket strategiskt och bra läge i Vanda strax utanför Helsingfors, nära flygplatsen och Vandas kommersiella centrum Dickursby.

– Vi är mycket glada över att ha ingått ett samarbete med Vanda Energi, säger Caroline Bertlin, VD på Nordisk Renting. Vi har en uttalad ambition att växa i Norden, där Finland utgör en mycket viktig marknad. Vanda Energi tillhör den typ av långsiktiga, solida och framtidsinriktade företag som vi gärna ser som våra kunder.

Tillträde skedde den 26 februari och byggnaderna, efter rivning, om- och nybyggnation, beräknas vara helt färdigställda i juni 2017.