Nordisk Renting fortsätter växa i Norge med två nya affärer

2022-07-07

Nordisk Renting har ingått avtal om att förvärva en bostads- och utbildningfastighet som uppförs i Rena för Forsvarsbygg och Høgskolen i Innlandet. Därtill utökar man den befintliga portföljen med Team Verksted genom förvärv av en verkstad i ett strategiskt läge i Askim.

– Vi står stabilt även i detta marknadsläge och har en klar tillväxtambition på våra kärnmarknader Sverige, Norge och Finland.  Båda dessa affärer är i linje med den strategin och vårt fokus på långsiktiga hyreslösningar till större företag och den publika sektorn. Vi är mycket glada över möjligheten att utöka vårt befintliga samarbete med Team Verksted och samtidigt inleda nya samarbeten med Forsvarsbygg och Høgskolen i Innlandet, säger Caroline Bertlin, VD på Nordisk Renting.

Ny bostads- och utbildningsfastighet för Forsvarsbygg och Høgskolen i Innlandet

Nordisk Renting ingår avtal om att förvärva en ny bostads- och utbildningsfastighet i Rena från ett bolag samägt av Åmot Kommune og Syd-Øst Eiendom. Byggnaden uppförs för Forsvarsbygg och Høgskolen i Innlandet som tecknat långsiktiga hyresavtal om i snitt 18 år. Övertagande av fastigheten sker efter att byggnaden färdigställts, vilket förväntas ske i juni 2023.

Bostadsdelen består av 92 studentlägenheter, hyrs av Forsvarsbygg och kommer att nyttjas av  Forsvarets personal på Rena. Utbildningslokalen hyrs av Høgskolen i Innlandet. Total yta uppgår till drygt 5 000 m2.

Utökning av existerande portfölj med Team Verksted

I höstas förvärvade Nordisk Renting en portfölj bestående av åtta verkstäder belägna i bl.a. Trondheim, Bergen, Oslo og Kristiansand, vilka i sin helhet hyrs av Team Verksted med långa hyresavtal. Nu förvärvas ytterligare en verkstad med ett långt hyresavtal med Team Verksted. Byggnaden har en totalyta på drygt 2 600 m2, en tomt på ca 18 500 m2 och är strategiskt belägen i omedelbar närhet av E18, endast ca 40 minuter från Oslo. Säljare är Ragde Eiendom.

Rådgivare Rena: Pangea Project Finance (köprådgivare), Newsec (säljrådgivare), Wikborg Rein (legal rådgivare)

Rådgivare Askim: Pangea Project Finance (köprådgivare), Wiershom (legal rådgivare)