Nordisk Renting fortsätter växa genom nytt samarbete med Volvo Cars

2022-09-05

Förvärvar en portfölj belägen i Stockholm och Uppsala för ca 1,2 miljarder kronor

– Vi står stabilt även i detta marknadsläge och fortsätter växa på våra kärnmarknader Sverige, Finland och Norge. Denna affär är i linje med vårt fokus på långsiktiga hyreslösningar för strategiskt viktiga tillgångar för större företag samt den publika sektorn. Vi är mycket glada över möjligheten att genom detta förvärv inleda ett nytt samarbete med Volvo Cars, säger Caroline Bertlin, VD på Nordisk Renting.

Fastigheterna är belägna i Storstockholm (Kista och Arlandastad) och Uppsala med en total uthyrbar area om 34 000 kvadratmeter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till ca 1,2 miljarder kronor. Volvo Cars hyr fastigheterna i sin helhet och bedriver där såväl försäljning som serviceverksamhet. Nordisk Renting ser fram emot att stödja den fortsatta utvecklingen av fastigheterna och verksamheten tillsammans med Volvo Cars framöver.

Affären är villkorad av att säljarens aktieägare godkänner transaktionen på en extra bolagsstämma.

Nordanö har agerat kommersiell rådgivare och Real Advokatbyrå legal rådgivare.

Långsiktigt partnerskap

Nordisk Rentings affärsidé är att skapa kundanpassade lösningar som möjliggör en långsiktig affärsrelation som sträcker sig över cykler. Därigenom kan kunderna optimera kapital och kostnader över tid, samtidigt som man behåller operationell kontroll och ägandekontroll över sina strategiskt viktiga tillgångar.

För ytterligare information

Caroline Bertlin, VD, Nordisk Renting, +46 76 852 3282, caroline.bertlin@natwest.com
Jakob Persson, Head of Origination, +46 72 211 3531, jakob.persson@natwest.com