NatWest Nordisk Renting och Nobina inleder samarbete i Malmö

2019-04-10

NatWest Nordisk Renting inleder samarbete med Nobina genom ett hyresavtal samt återköpsrätt avseende en strategisk kollektivtrafiksdepå på Mölledal i Malmö. Genom investeringen skapas förutsättningar att möta ett ökat resande och samtidigt säkerställa kollektivtrafikens behov och teknikutveckling.

Depån på Mölledal är i dag ett viktigt nav för både stads- och regiontrafiken i och omkring Malmö. Anläggningen har plats för ca 140 bussar och är specialanpassad för att kunna serva och underhålla både elbussar och de 24-meters superbussar som Nobina trafikerar i samarbete med Skånetrafiken. Genom en infrastruktur för laddning av elbussar och tankning av biogas i kombination med minimal tomkörning, är depån en viktig faktor för minskad miljöbelastning och en effektivare kollektivtrafik. Byggnaden har en total yta på 3 600 kvm och tomten omfattar ca 37 600 kvm.

– För att öka vår förmåga att möta den snabba kollektivtrafiktillväxten i Skåne känns det bra att vi nu investerar långsiktigt i Mölledalsdepån i Malmö. Redan idag är denna ett nav i vår verksamhet för både stads- och regiontrafiken. Nu har vi riktigt bra förutsättningar att kunna utveckla en ännu mer pålitlig och punktlig kollektivtrafik liksom att göra Mölledalsdepån till en ännu bättre arbetsplats för våra medarbetare, säger Jonas Kempe, marknadsdirektör och vice vd i Nobina Sverige.

– Vi är mycket glada över att etablera samarbete med Nobina avseende denna strategiskt viktiga infrastruktur, säger Caroline Bertlin, VD för Nordisk Renting. Affären är helt i linje med vår kärnverksamhet, att bistå våra kunder med långsiktigt kapital till strategiskt viktiga fastigheter, samtidigt som vi erbjuder dem förutsägbarhet och kontroll genom återköpsrätt.

 

Ytterligare information:

Christian Aho, tel. +46 8 5061 5007, e-post: christian.aho@natwest.com

Jennifer Ryan, tel. +46 8 5061 9824, e-post: jennifer.ryan@natwest.com