Kommunpersonal flyttar in på splitternytt kontor med gamla anor i Norrköping

2017-10-11

Nordisk Renting välkomnar varmt Norrköpings kommun som ny kund. Kommunen och Nordisk Renting tecknade nyligen ett 6-årigt hyresavtal på 2 300 kvadratmeter för att tillgodose behoven hos kommunens socialkontor.

Diskussioner kring en möjlig flytt till nya kontorsutrymmen i den vackra och historiskt intressanta fabriksfastigheten “Lithografen” tog fart redan 2016. Norrköpings kommun ansåg att Lithografens allmänna utrymmen och kontorslokaler skulle stämma väl överens med socialkontorets behov, både som en funktionell och arkitektoniskt intressant arbetsmiljö och som mötesplats.

”Vi är väldigt nöjda med våra nya ljusa och fräscha lokaler. Den vackra industrilokalen har på ett varsamt sätt omvandlats till en modern och funktionsanpassad kontorslokal för våra medarbetare vilket påverkar arbetsmiljön positivt”, säger Maria Torgersen, Verksamhetschef på socialkontoret.

Ombyggnationsarbetet för att anpassa lokalerna till kommunens specifika behov började i januari 2017 och slutfördes i två faser i juni och augusti 2017. Entreprenören var PEAB. Den resterande delen av fastigheten är uthyrd till Sjöfartsverket.

Lithografen är byggd mellan 1909 och 1911 och ritades av Norrköpings egen store arkitekt Carl Gustaf Bergsten. Stilen är en blandning av jugend och funktionalism. Bergsten ritade bland annat också ett antal utställningshallar inklusive Liljevalchs konstgalleri.

Ytterligare information:
Olli Hakala, tel. +46 8 506 198 39, e-post: olli.hakala@rbs.com
Jennifer Ryan, tel. +46 8 5061 9824, e-post: jennifer.ryan@rbs.com