Gotländsk sol bidrar till Riksantikvarie­ämbetets klimat­anpassning

Sedan 2010 har Riksantikvarieämbetet arbetat för att ständigt förbättra verksamhetens miljöpåverkan och de rapporterar även årligen till Naturvårdsverket hur arbetet fortskrider. Förra året fastslog myndigheten att de skulle arbeta med förbättringar kring verksamhetens direkta miljöpåverkan – och en av bitarna i den direkta miljöpåverkan är just energikonsumtion.

Nordisk Renting har sedan 2007 erbjudit en hyreslösning för Riksantikvarieämbetet i samband med det gemensamma uppförandet av byggnaden. Under det senaste året har Nordisk Renting och Riksantikvarieämbetet drivit ett projekt för att ställa om till egenproducerad energi. I projektgruppen ingick även Gotlands Energi och Caverion. Som en del i detta har Nordisk Renting finansierat 770 solpaneler som kommer att förse verksamheten med förnybar och egenproducerad energi. Att valet föll just på solpaneler är ingen slump:

”Solceller har vi haft i åtanke i många år, och efter dialog med Nordisk Renting har vi tillsammans hittat en lösning som på lång sikt passar båda parter. Vi är glada att vi nu kan använda oss av egenproducerad, förnybar energi. Vår verksamhet i Visby är väl lämpad för solenergi, då vi använder mest energi på dagen när solen lyser och även har behov av kyla på sommaren, då det är flest soltimmar och då Gotland alltid ligger i topp”, säger Fredric Dahlgren, Enhetschef på Riksantikvarieämbetet.

Solpanelerna är nu i drift och förväntas kunna producera över 280 000 kWh elektricitet per år och därmed göra Riksantikvarieämbetets verksamhet i byggnaden självförsörjande på energi.

Nordisk Renting är mycket glad över möjligheten att samarbeta med Riksantikvarieämbetet i myndighetens hållbarhetsarbete.

Vi sätter stort värde på dialogen med våra kunder vad gäller hållbarhet. Genom våra hyreslösningar kan vi effektivisera byggnader och ge förutsättningar för kundernas klimatarbete. Tillsammans bidrar vi till energiomställningen”, säger Caroline Bertlin, VD på Nordisk Renting.

Fredric Dahlgren instämmer: ”Att utifrån kundens förutsättningar hitta nya vägar och sätt för att tillsammans arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor är mycket viktigt, och där har Nordisk Renting verkligen bidragit till att detta projekt har kunnat genomföras. Nordisk Rentings lösningsorienterade approach är en styrka och tillgång för oss som kund och hyresgäst.”

 

För ytterligare information:

Caroline Bertlin, +46 76 852 3282, caroline.bertlin@natwest.com

Sophie Svala, +46 70 935 5145, sophie.svala@natwest.com