Vår affärsmodell

Sälj er fastighet, samtidigt som ni har den kvar

Vår affärsmodell handlar om att du som kund över tid säljer, nyttjar och köper tillbaka en och samma fastighet.

Upplägget är en kombination av att ha tillgång till rätt lokaler för just er verksamhet, behålla kontrollen över dessa lokaler på lång sikt samt att ordna finansiering.

Ni som vår kund säljer er fastighet till oss och tecknar ett långfristigt avtal för att disponera den mot ersättning. Om ni så önskar får ni möjlighet att köpa tillbaka fastigheten. Affären kan även genomföras i samband med nybyggnation.
Upplägget är ett alternativ till att ni sälja fastighet och lämna över den till en ny ägare. Skillnaden ligger i att i vårt upplägg finns det alltid en möjlighet att ta tillbaka ägandet till ett förutbestämt pris och då exempelvis sälja fastigheten för att realisera värdestegringen.

Vår lösning ger er som kund fortsatt bestämmanderätt över fastigheten. Tillgången till strategiskt viktiga lokaler säkras och inflytandet över dem behåller ni. Kapital frigörs så ni kan investeringar i er kärnverksamheten. Skuldsättningsgraden minskar och bankutrymmet hålls intakt.
Lösningen passar för de bolag som är solida och även samhällsaktörer vars fastigheter har en stor strategisk betydelse för verksamheten.