Process

Skräddarsytt upplägg med unik rätt till återköp

Söker ni en långsiktig fastighetslösning är vi rätt för varandra. Vi välkomnar intressanta, solida partners i Sverige, Norge och Finland, oavsett ort.

Tillsammans med er som kund skräddarsyr vi en rentinglösning. Det sker antingen när fastigheten står på plats eller i samband med att den ska byggas.

Ägandet övergår till oss och vi tecknar ett avtal på minst tio års sikt om att ni som kund disponerar fastigheten mot en ersättning. Vi gör tillsammans upp om att ni kan köpa tillbaka fastigheten till ett förutbestämt optionspris.

Tilläggsinvesteringar och utvecklingsprojekt är vanliga under avtalstidens gång, liksom andra typer av anpassningar.

Löpande ersättning

Våra upplägg är finansiellt orienterade. Det gäller även den löpande ersättningen.

Den kan anges som en allmänt tillgänglig referensränta, till exempel stibor, plus ett finansieringstillägg och vår egen marginal, räknat på anskaffningsvärdet. Till detta kommer en amorteringsdel, som ökar med tiden.

Som kund kan ni välja mellan rörlig och fast ränta. Det är också möjligt att ange kostnaden som absoluta tal, som ett belopp, med klausuler om att ändringar sker i samband med ränteförändringar.

Återköp

En naturlig avslutning på ett samarbete är att ägandet går tillbaka till er som kund.

Återköpen är bevis för att vår affärsmodell fungerar. Det är en fördel för kunden att kunna tillgodogöra sig värdeökningen i fastigheten. 93 procent av våra kunder har valt att utnyttjat optionen sedan starten.