Filosofi

Mångåriga samarbeten och starka partnerskap

Vi hjälper företag att uppnå affärsmål och offentliga aktörer att skapa samhällsnytta.

Nordisk Rentings strategiska fastighetslösning är en hållbar idé som vi har förverkligat under flera decennier.

Vi kan stolt säga att vi har varit och är framgångsrika, eftersom den främsta framgångsfaktorn är våra kunder. Mångåriga samarbeten och starka partnerskap är våra främsta kännetecken. Stabila och fina storföretag samt långsiktiga och trygga samhällsaktörer är grunden för Nordisk Rentings existens.

Vi ägnar oss åt kundrelationer, inte åt fastighetsaffärer. Fokus ligger på kundlösningarna, inte på att göra exit från marknaden vid rätt tillfälle för att göra bästa möjliga affär med en specifik fastighet.

Flexibilitet för kunden är en kärnfråga. Samarbeten som ska vara till ömsesidig nytta i många år kräver att vi är följsamma när kundernas verksamhet förändras.

Att göra nytta för kunden är vår drivkraft. Vi ser fram emot att kunna utveckla lösningar till fler företag och samhällsaktörer.