Åke Andersson

Vice President, Finance
Tel: +46 70 824 05 68

Specialistkunskap:

Förvärv av bolag/direkt förvärv av fastigheter, avyttringar, koncernredovisning, lokala redovisningsregler Sverige, Finland och Norge samt IFRS

Tidigare på:

Öhrlings Reveko, Ahlsell

Fördelarna med att göra affärer med Nordisk Renting:

Flexibilitet, bibehållen kontroll samt kostnadseffektivt över tid

Personligt kännetecken:

Skåning som växte upp i Örebro och älskar Stockholm