Klimatanpassning för Västra Götaland

Det stora Regionarkivet i Vänersborg fick så tidigt som 2014 cirka 1 000 kvadratmeter solceller på taket. Planen var att över en tioårs period skulle investeringen i en av Sveriges största takmonterade solcellsanläggningar ha betalat sig. Något som möjliggjorts genom samarbetet med Nordisk Renting och den flexibla modellen som möjliggör tilläggsinvesteringar.

Arkivet är resultatet av en samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Fastigheten ägs av Nordisk Renting, med Arkivnämnden som avtalspart. Tillsammans med byggföretaget Skanska vann Nordisk Renting en offentlig upphandling om fastigheten 2005. Huset stod klart 2008.
Miljöaspekterna har varit viktiga ända sedan planeringen av huset, som är ett passivhus med en mängd lösningar för att minimera energiförbrukningen och skapa ett jämnt klimat.

Vid sidan av solcellsanläggningen har flera tilläggsinvesteringar i form av utbyggnader gjorts.