Långsiktigt partnerskap med Telenor

Med den rundade fasaden mot havet är Telenors kontor i Karlskrona sedan decennier ett landmärke i staden.
Tidigt i företagets historia fattade Telenor ett strategiskt beslut att inte äga sina egna fastigheter.

Redan i slutet av 1990-talet ingick företaget ett hyresavtal med Nordisk Renting, som innebär att Telenor inte behöver binda kapital i fastigheterna, men ändå har rätt att nyttja dem under många år. I avtalen ingick också en rätt att vid i förväg angivna tillfällen köpa tillbaka fastigheterna.

En aktivitetsbaserad arbetsmiljö med modern teknik gör det enklare för våra medarbetare att kommunicera, lösa problem och dela kunskap

Fredrik Telleborn fastighetschef Telenor

I takt med att verksamheten utvecklas förändras också fastigheterna. En stor ombyggnad med målet att främja samarbete, kreativitet och flexibilitet för att i slutänden bli effektivare genomfördes 2014 för att anpassa lokalerna till ett nytt arbetssätt. En investering som Nordisk Renting gjorde möjlig genom sitt ägande av lokalerna.