Genomtänkt strategi för Swedish Match

Mellan Zinkensdamms Idrottsplats, hemmaplan för Hammarby Bandy, och Södra Station i Stockholm ligger Tobaksmonopolet. De sammanhängande byggnaderna tar upp nästan ett helt kvarter och rymmer kontor för företag inom bland annat media, spelutveckling och inredning.

Här fanns under många år Swedish Match. Fastigheten började bebyggas under 1920-talet och inrymde ursprungligen Stockholms enda moderna tobaksfabrik och råtobaksmagasin. Senare har Swedish Match haft sitt huvudkontor här.

År 1998 valde bolaget att sälja sitt kontor i det gamla fabrikskvarteret på Södermalm till Nordisk Renting, med fortsatt dispositionsrätt. Genom försäljningen kunde företaget frigöra kapital för att, i enlighet med sin strategi, kunna spela en aktiv roll i lämpliga strukturaffärer inom tobaksbranschen.

Som många andra av Nordisk Rentings starka motparter kunde alltså Swedish Match genom affären diversifiera sin finansiering.

En bit in på nästa millennium, 2006, utnyttjades möjligheten att köpa tillbaka fastigheten, som vid sidan av ungefär 40 000 befintliga lokalytor omfattade en byggrätt på 6 000 kvadratmeter för den obebyggda delen av kvarteret.

När Swedish Match sålde allt detta vidare kunde företaget tillgodoräkna sig en värdestegring.

Swedish Match huvudkontor ligger numera på Norrmalm i Stockholm. I kvarteret på Södermalm färdigställde NCC 2015 en bostadsfastighet med 91 lägenheter på basis av byggrätten, ett välkommet tillskott till bostadsbristens Stockholm.