Gotland säkrade kommunal service

– Det är viktigt att vi har ett bra samarbete med vår fastighetsägare. Som chef för en verksamhet med samhällsservice måste jag vara säker på att bli respekterad och tagen på allvar i frågor som rör fastigheten, säger Tingsbrogårdens enhetschef Mia Löfgren.

På Tingsbrogården bor 32 personer, alla äldre och demenssjuka, i varsin lägenhet. Tidigare var Tingsbrogården dock ett traditionellt äldreboende. Huset ägdes av Gotlands Kommun, numera ombildat till Region Gotland, en kommun med ett utökat ansvar.

I början av 2000-talet stod kommunen inför ett dilemma. Tingsbrogården krävde omfattande renoveringar och tillbyggnader för att kunna drivas vidare som ett modernt demensboende. Projektet behövde finansieras. Lösningen blev att Nordisk Renting tog över som ägare, medan Region Gotland disponerar lokalerna.

Verksamheten i huset är speciell, vilket också påverkar Nordisk Rentings arbete. Sårbarheten är större här än i exempelvis ett kontorshus. Här vistas människor dygnet runt, det är deras hem.

Det kan inte bli mycket fel utan att det till och med blir farligt

Mia Löfgren

Från Nordisk Rentings sida ser man att upplägget med rentinglösningar har en stor potential inom den offentliga sektorn, inte minst när det gäller äldreboenden.

– Investeringsbehovet inom bland annat kommuner är stort. Att frigöra kapital ur fastigheter är ett attraktivt alternativ till skattehöjningar eller ökad skuldsättning, säger Ian Harcourt, Head of Client Management på Nordisk Renting.