Samverkan inom vården gynnar kramforsborna

Många av Nordisk Rentings affärer genomförs i samverkan mellan flera parter, där Nordisk Renting kan gå in för att fylla funktionen som en neutral fastighetsägande part och samtidigt frigöra kapital.
I Kramfors samverkar kommunen och Region Västernorrland genom att båda driva verksamhet i den fastighet som Nordisk Renting tog över så tidigt som 2005. Fastigheten rymmer ett vård- och omsorgsboende, som drivs av kommunen, och en vårdcentral, med regionen som huvudman. Därmed är aktörerna likvärdiga hyresgäster och kan helt fokusera på vård och omsorg.

Genom affären med Nordisk Renting löste vi problemet och minskade kommunens lånebörda

Christian Nilsson Kommunlaråd

Ägandet av byggnaden fördes i början av 90-talet över från dåvarande landstinget till kommunen. Detta var till en början oproblematiskt, men komplicerades då det blev nödvändigt att renovera och förnya delar av lokaler för 100 miljoner kronor.
– Genom affären med Nordisk Renting löste vi problemet och minskade kommunens lånebörda. Därmed får vi lägre skuldbörda och bättre villkor på andra lån, berättade det dåvarande kommunalrådet i Kramfors, sa Christer Nilsson i samband med affären.