Samverkan inom vården för boende i Kramfors

Många av Nordisk Rentings affärer genomförs i samverkan mellan flera parter, till exempel olika samhällsaktörer inom vård och omsorg. Sådana samverkanslösningar föregås inte sällan av organisatoriska eller strukturella förändringar, där Nordisk Renting kan träda in för att fylla funktionen som en neutral fastighetsägande part.

I Kramfors samverkar kommunen och Landstinget Västernorrland genom att båda driva verksamhet i den fastighet som Nordisk Renting tog över 2005. Fastigheten rymmer ett vård- och omsorgsboende, som drivs av kommunen, och en vårdcentral, med landstinget som huvudman. Därmed är aktörerna likvärdiga hyresgäster och kan helt fokusera på vård och omsorg.

Bakgrunden till upplägget är den så kallade Ädelreformen 1992, som flyttade ansvaret för äldreomsorgen från landstinget till kommunen. Byggnaden i Kramfors fördes då över från landstinget till kommunen. Detta var till en början oproblematiskt, men komplicerades då det blev nödvändigt att renovera och förnya vårdcentralens lokaler för 100 miljoner kronor.

– Renoveringen hamnade i den kommunala budgeten, i och med att vi ägde fastigheten. Genom affären med Nordisk Renting löste vi problemet och minskade kommunens lånebörda. Därmed får vi lägre skuldbörda och bättre villkor på andra lån, berättade det dåvarande kommunalrådet i Kramfors, Christer Nilsson, i samband med affären.

Nordisk Renting har lång erfarenhet av samarbeten med kommuner och landsting och är pionjärer på området. Redan på 1990-talet började företaget investera i vård- och omsorgsboenden.