If skapade plats för finsk expansion

If, som är Nordens största sakförsäkringsbolag, valde 2004 att samla verksamhet som tidigare varit spridd runtom i Finland. Koncentrationen skedde till två kontor.

I Åbo byggdes ett helt nytt hus. I Esbo utanför Helsingfors användes en befintlig byggnad, som renoverades och byggdes ut till dubbla ytan. Byggpartners var Hartela respektive Skanska.

Projekten möjliggjordes genom att If tecknade avtal med Nordisk Renting, som blev ägare till fastigheterna. If har genom avtalet rätt att disponera lokalerna på lång sikt och kan även köpa tillbaka dem.

– Genom vårt samarbete med Nordisk Renting kan vi stärka vår verksamhet på flera sätt, sa direktören för If Group Services då avtalet offentliggjordes.

– Vi kan fokusera våra finansiella resurser på kärnverksamheten och får därmed utrymme för expansion och utveckling. Att samla verksamheten till färre fastigheter gör oss effektivare och sänker de administrativa kostnaderna.

If ägs av den finansiella koncernen Sampo och har 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 800. I Norden totalt har If en marknadsandel på cirka 20 procent. På den finska marknaden är marknadsdelen 25 procent.

Uppdateringar av fastigheterna sker regelbundet under avtalet gång. Kontoret i Esbo omfattar 15 000 kvadratmeter och kontoret i Åbo 17 500 kvadratmeter. På båda ställen finns också cirka 300 parkeringsplatser.