Din Bil bygger om för sina varumärken

Varje dag kommer drygt 40 personer och hämtar ut sin nya Audi eller Volkswagen från bilhallen i Hammarby i södra Stockholm. Detta är ett av Din Bils 37 försäljningsställen, som säljer Volkswagen, Skoda, Audi, Seat och Porsche.

Gentemot kunderna är det bilmärkena som lyfts fram, inte företagsnamnet. En viktig del av profileringen är lokalerna, med bilhall och verkstad, och marknadsföringskonceptet utvecklas hela tiden. Anläggningen i Hammarby byggdes om 2014.

– Då införde vi ett nytt koncept för våra showroom som kallas modulärkoncept och knyter an till Volkswagens flexibla produktionstekniska plattform, säger Stefan Johanson, CFO för Din Bil Sverige AB.

Ombyggnaden skedde samtidigt på alla anläggningar – en storsatsning.

Processen underlättas av att denna fastighet och sex andra ägs av Nordisk Renting. Vi har en lång relation och en löpande dialog

Stefan Johanson CFO för Din Bil Sverige AB

Samarbetet gäller Din Bils största anläggningar och inleddes 2004.

– Vi stod inför stora förändringar och behövde investera tungt. Att Nordisk Renting gick in som ägare i både befintliga och nybyggda anläggningar gjorde att vi frigjorde kapital, säger Stefan Johanson.

– Samtidigt behöll vi den strategiska kontrollen över fastigheterna, vilket är väldigt viktigt. Fastigheterna spelar en central roll för oss. Vi kan inte bara flytta.

Totalt förfogar Din Bil över 450 000 kvadratmeter lokaler, varav hälften ägs av Nordisk Renting.