Logistiken strategisk för Brødrene Dahl

Brødrene Dahls centrallager i Langhus utanför Oslo är navet i företagets omfattande logistikapparat i Norge.

– Tidigare gick våra leveranser via regionala lager, men nu samlas allt gods här. Drift och inköp är nu effektivare, berättar Jan G. Vere, logistikdirektör för Brødrene Dahl.

Inleveranser, lagring, plockning och utleveranser pågår i ett växande maskineri. Varje år hanteras 3 miljoner orderlinjer, varav många små, vilket gör att det krävs mycket hantering.

Vi är inriktade på expansion, bland annat för att verksamheten kräver stora volymer

Brødrene Dahl ingår i den franska storkoncernen St Gobain. Omfattande investeringar har på senare år skett i att utvidga centrallagret och att installera en automatiseringsanläggning i ett höglager.

I höglagret, där byggnaden mäter 25 meter på höjden, sveper en datorstyrd jättekran fram och tillbaka för att ta ut eller lägga in gods.

– Det är en otroligt effektiv hantering jämfört med att köra allt på truckar, säger Jan G. Vere.

Brødrene Dahls partner i fastighetsfrågor är sedan 1999 RBS Nordisk Renting, som nu i flera omgångar medverkat i företagets expansion.

– Den här lösningen passar oss. Det är inte vår bransch att äga fastigheter. Däremot är det viktigt för oss med en fastighetsägare som är lyhörd för våra behov och underlättar vår expansion. En sådan har vi i Nordisk Renting, säger Jan G. Vere.