Framsynt utveckling i Telenors landmärke

Med den rundade fasaden mot havet är Telenors kontor i Karlskrona sedan decennier ett landmärke i staden.

Bolaget öppnade sitt mobilnät 1992, då under namnet Europolitan, och var först i Sverige med att lansera SMS-tekniken och röstbrevlådan. Det köptes 2002 av Vodafone och 2005 av Telenor.

Tidigt i företagets historia fattade Telenor ett strategiskt beslut att inte äga sina egna fastigheter. I slutet av 1990-talet ingicks ett rentingavtal med Nordisk Renting, som innebär att Telenor inte behöver binda kapital i fastigheterna, men ändå har rätt att nyttja dem under många år. I avtalet ingår en rätt att vid i förväg angivna tillfällen köpa tillbaka fastigheterna.

I takt med att verksamheten utvecklas förändras också fastigheterna. En stor ombyggnad genomfördes 2014 för att anpassa lokalerna till ett nytt arbetssätt. Kontoret utgår nu från den arbetsplatsmodell som finns på Telenors kontor över hela världen.

– En aktivitetsbaserad arbetsmiljö med modern teknik gör det enklare för våra medarbetare att kommunicera, lösa problem och dela kunskap. Målet är att främja samarbete, kreativitet och flexibilitet för att i slutänden bli effektivare, säger Telenors fastighetschef Fredrik Telleborn.

Med bärbar dator, mobiltelefon och nätåtkomst kan medarbetarna utföra sitt arbete var som helst, ensamma eller i grupp. Medarbetarna har inte personliga skrivbord. Arbetsuppgiften och vem man jobbar med styr valet av arbetsplats för dagen.

Hotelldrömmar som blivit sjönära verklighet

– Fastigheter är bara ett redskap för det vi vill göra, sa Elite Hotels ägare Bicky Chakraborty i samband med att det stora ombyggnadsprojektet i Saltsjöqvarn inleddes och hans företag ingick ett samarbete med Nordisk Renting 2007.

Nordisk Renting har en lång relation med Elite Hotels, som i många år hört till de expansiva och innovativa i sin bransch.

Förvärv och ombyggnader är något av ett signum för Elite, som driver ett trettiotal kvalitetshotell från Malmö i söder till Kiruna i norr. Varje hotell har sin unika historia och speciella karaktär. De flesta ligger i varsamt restaurerade byggnader där klassisk stil förenas med moderna trender.

Genom att samarbeta med Nordisk Renting har Elite Hotels kunnat förverkliga sina visioner avseende Saltsjöqvarn och begränsa det bundna kapitalet, samtidigt som företaget behållit kontrollen över hotellets lokaler.

– Det är dyrt att bevara kulturvärden, konstaterade Bicky Chakraborty på plats bland byggnadsställningarna vid Saltsjöqvarn.

Köpoptionen i rentinglösningen ger möjlighet att köpa tillbaka fastigheten, vilket Elite Hotels gjort i tidigare affärer.

Hotellkedjans koncept lämpar sig väl för Saltsjöqvarn. Den stora tegelbyggnaden med tinnar och torn ligger precis vid kajkanten och var den mest profilerade byggnaden i det gamla industriområdet, där det maldes säd redan på 1500-talet.

Hela området har under ledning av byggföretaget NCC stöpts om på senare år. Vid sidan av hotellet finns där hundratals nya bostäder i sjönära läge.

Genomtänkt strategi för Swedish Match

Mellan Zinkensdamms Idrottsplats, hemmaplan för Hammarby Bandy, och Södra Station i Stockholm ligger Tobaksmonopolet. De sammanhängande byggnaderna tar upp nästan ett helt kvarter och rymmer kontor för företag inom bland annat media, spelutveckling och inredning.

Här fanns under många år Swedish Match. Fastigheten började bebyggas under 1920-talet och inrymde ursprungligen Stockholms enda moderna tobaksfabrik och råtobaksmagasin. Senare har Swedish Match haft sitt huvudkontor här.

År 1998 valde bolaget att sälja sitt kontor i det gamla fabrikskvarteret på Södermalm till Nordisk Renting, med fortsatt dispositionsrätt. Genom försäljningen kunde företaget frigöra kapital för att, i enlighet med sin strategi, kunna spela en aktiv roll i lämpliga strukturaffärer inom tobaksbranschen.

Som många andra av Nordisk Rentings starka motparter kunde alltså Swedish Match genom affären diversifiera sin finansiering.

En bit in på nästa millennium, 2006, utnyttjades möjligheten att köpa tillbaka fastigheten, som vid sidan av ungefär 40 000 befintliga lokalytor omfattade en byggrätt på 6 000 kvadratmeter för den obebyggda delen av kvarteret.

När Swedish Match sålde allt detta vidare kunde företaget tillgodoräkna sig en värdestegring.

Swedish Match huvudkontor ligger numera på Norrmalm i Stockholm. I kvarteret på Södermalm färdigställde NCC 2015 en bostadsfastighet med 91 lägenheter på basis av byggrätten, ett välkommet tillskott till bostadsbristens Stockholm.

Flexibelt för Keskos dynamiska detaljhandel

Sedan länge samverkar detaljhandelsjätten Kesko med RBS Nordisk Renting när det gäller strategiska fastigheter. På nio platser i Finland äger nu Nordisk Renting fastigheter som Kesko bedriver sin verksamhet i och utvecklingen av beståndet pågår ständigt. Konsumenternas köpvanor styr.

– Ett exempel är Nordisk Rentings för oss i Karleby som hjälper oss att ta vara på strategiskt viktiga möjligheter på en växande marknad, säger Juhani Rontu, fastighetschef på Kesko Food.

Genom investeringen har en butiksfastighet i centrala Karleby renoverats och disponerats om för Keskos räkning. En så kallad hypermarknad byggdes om.

– Vi etablerade en ny hypermarknad utanför centrum, med bättre parkeringsmöjligheter. Den gamla gjordes om till en stor supermarket samt butiksutrymme för andra Kesko-aktörer som passar bättre i en centrumomgivning. Totalt sett stärker vi närvaron på orten, säger Juhani Rontu.

Nordisk Renting bidrar till att kunden kan anpassa sina lokaler till marknadsförutsättningarna för deras egen kärnverksamhet. Ett flertal tilläggsinvesteringar och projekt har genomförts av de båda företagen tillsammans.

Kesko arbetar med bland annat dagligvaror, byggvaror, sportartiklar, heminredning, lantbruksprodukter och bilar. Företaget har ungefär 2 000 butiker i åtta länder.

Butikerna får ofta en central roll där Kesko etablerar sig och har därför stor strategisk betydelse inte bara för företaget, utan också för samhället runtomkring.

 

Din Bil bygger om för sina varumärken

Varje dag kommer drygt 40 personer och hämtar ut sin nya Audi eller Volkswagen från bilhallen i Hammarby i södra Stockholm. Detta är ett av Din Bils 37 försäljningsställen, som säljer Volkswagen, Skoda, Audi, Seat och Porsche.

Gentemot kunderna är det bilmärkena som lyfts fram, inte företagsnamnet. En viktig del av profileringen är lokalerna, med bilhall och verkstad, och marknadsföringskonceptet utvecklas hela tiden. Anläggningen i Hammarby byggdes om 2014.

– Då införde vi ett nytt koncept för våra showroom som kallas modulärkoncept och knyter an till Volkswagens flexibla produktionstekniska plattform, säger Stefan Johanson, CFO för Din Bil Sverige AB.

Ombyggnaden skedde samtidigt på alla anläggningar – en storsatsning.

– Processen underlättas av att denna fastighet och sex andra ägs av Nordisk Renting. Vi har en lång relation och en löpande dialog, säger Stefan Johanson.

Samarbetet gäller Din Bils största anläggningar och inleddes 2004.

– Vi stod inför stora förändringar och behövde investera tungt. Att Nordisk Renting gick in som ägare i både befintliga och nybyggda anläggningar gjorde att vi frigjorde kapital, säger Stefan Johanson.

– Samtidigt behöll vi den strategiska kontrollen över fastigheterna, vilket är väldigt viktigt. Fastigheterna spelar en central roll för oss. Vi kan inte bara flytta.

Totalt förfogar Din Bil över 450 000 kvadratmeter lokaler, varav hälften ägs av RBS Nordisk Renting.

If skapade plats för finsk expansion

If, som är Nordens största sakförsäkringsbolag, valde 2004 att samla verksamhet som tidigare varit spridd runtom i Finland. Koncentrationen skedde till två kontor.

I Åbo byggdes ett helt nytt hus. I Esbo utanför Helsingfors användes en befintlig byggnad, som renoverades och byggdes ut till dubbla ytan. Byggpartners var Hartela respektive Skanska.

Projekten möjliggjordes genom att If tecknade avtal med Nordisk Renting, som blev ägare till fastigheterna. If har genom avtalet rätt att disponera lokalerna på lång sikt och kan även köpa tillbaka dem.

– Genom vårt samarbete med Nordisk Renting kan vi stärka vår verksamhet på flera sätt, sa direktören för If Group Services då avtalet offentliggjordes.

– Vi kan fokusera våra finansiella resurser på kärnverksamheten och får därmed utrymme för expansion och utveckling. Att samla verksamheten till färre fastigheter gör oss effektivare och sänker de administrativa kostnaderna.

If ägs av den finansiella koncernen Sampo och har 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 800. I Norden totalt har If en marknadsandel på cirka 20 procent. På den finska marknaden är marknadsdelen 25 procent.

Uppdateringar av fastigheterna sker regelbundet under avtalet gång. Kontoret i Esbo omfattar 15 000 kvadratmeter och kontoret i Åbo 17 500 kvadratmeter. På båda ställen finns också cirka 300 parkeringsplatser.

Logistiken strategisk för Brødrene Dahl

Brødrene Dahls centrallager i Langhus utanför Oslo är navet i företagets omfattande logistikapparat i Norge.

– Tidigare gick våra leveranser via regionala lager, men nu samlas allt gods här. Drift och inköp är nu effektivare, berättar Jan G. Vere, logistikdirektör för Brødrene Dahl.

Inleveranser, lagring, plockning och utleveranser pågår i ett växande maskineri. Varje år hanteras 3 miljoner orderlinjer, varav många små, vilket gör att det krävs mycket hantering.

Vi är inriktade på expansion, bland annat för att verksamheten kräver stora volymer

Brødrene Dahl ingår i den franska storkoncernen St Gobain. Omfattande investeringar har på senare år skett i att utvidga centrallagret och att installera en automatiseringsanläggning i ett höglager.

I höglagret, där byggnaden mäter 25 meter på höjden, sveper en datorstyrd jättekran fram och tillbaka för att ta ut eller lägga in gods.

– Det är en otroligt effektiv hantering jämfört med att köra allt på truckar, säger Jan G. Vere.

Brødrene Dahls partner i fastighetsfrågor är sedan 1999 RBS Nordisk Renting, som nu i flera omgångar medverkat i företagets expansion.

– Den här lösningen passar oss. Det är inte vår bransch att äga fastigheter. Däremot är det viktigt för oss med en fastighetsägare som är lyhörd för våra behov och underlättar vår expansion. En sådan har vi i Nordisk Renting, säger Jan G. Vere.