Långsiktigt partnerskap med Telenor

Med den rundade fasaden mot havet är Telenors kontor i Karlskrona sedan decennier ett landmärke i staden.
Tidigt i företagets historia fattade Telenor ett strategiskt beslut att inte äga sina egna fastigheter.

Redan i slutet av 1990-talet ingick företaget ett hyresavtal med Nordisk Renting, som innebär att Telenor inte behöver binda kapital i fastigheterna, men ändå har rätt att nyttja dem under många år. I avtalen ingick också en rätt att vid i förväg angivna tillfällen köpa tillbaka fastigheterna.

En aktivitetsbaserad arbetsmiljö med modern teknik gör det enklare för våra medarbetare att kommunicera, lösa problem och dela kunskap

Fredrik Telleborn fastighetschef Telenor

I takt med att verksamheten utvecklas förändras också fastigheterna. En stor ombyggnad med målet att främja samarbete, kreativitet och flexibilitet för att i slutänden bli effektivare genomfördes 2014 för att anpassa lokalerna till ett nytt arbetssätt. En investering som Nordisk Renting gjorde möjlig genom sitt ägande av lokalerna.

Flexibelt för Keskos dynamiska detaljhandel

Sedan länge samverkar detaljhandelsjätten Kesko med Nordisk Renting när det gäller strategiska fastigheter. På nio platser i Finland äger nu Nordisk Renting fastigheter som Kesko bedriver sin verksamhet i och utvecklingen av beståndet pågår ständigt. Konsumenternas köpvanor styr.

– Ett exempel är vårt samarbete i Karleby, Nordisk Renting hjälper oss att ta vara på strategiskt viktiga möjligheter på en växande marknad, säger Juhani Rontu, fastighetschef på Kesko Food.

Genom investeringen har en butiksfastighet i centrala Karleby renoverats och disponerats om för Keskos räkning. En så kallad hypermarknad byggdes om.

– Vi etablerade en ny hypermarknad utanför centrum, med bättre parkeringsmöjligheter. Den gamla gjordes om till en stor supermarket samt butiksutrymme för andra Kesko-aktörer som passar bättre i en centrumomgivning. Totalt sett stärker vi närvaron på orten, säger Juhani Rontu.

Nordisk Renting hjälper oss att ta vara på strategiskt viktiga möjligheter på en växande marknad

Juhani Rontu, fastighetschef Kesko Food

Nordisk Renting bidrar till att kunden kan anpassa sina lokaler till marknadsförutsättningarna för deras egen kärnverksamhet. Ett flertal tilläggsinvesteringar och projekt har genomförts av de båda företagen tillsammans.

Kesko arbetar med bland annat dagligvaror, byggvaror, sportartiklar, heminredning, lantbruksprodukter och bilar. Företaget har ungefär 2 000 butiker i åtta länder.

Butikerna får ofta en central roll där Kesko etablerar sig och har därför stor strategisk betydelse inte bara för företaget, utan också för samhället runtomkring.

 

Din Bil bygger om för sina varumärken

Varje dag kommer många nöjda nybilsägare och hämtar ut sin bil från någon av Din Bils alla försäljningsställen. Din Bil säljer märken som Volkswagen, Skoda, Audi, Seat och Porsche.

Gentemot kunderna är det bilmärkena som lyfts fram, inte företagsnamnet. En viktig del av profileringen är lokalerna, med bilhall och verkstad, och marknadsföringskonceptet utvecklas hela tiden

– 2014 införde vi ett nytt koncept för våra showroom som kallas modulärkoncept och knyter an till Volkswagens flexibla produktionstekniska plattform, säger Stefan Johanson, CFO för Din Bil Sverige AB.

Ombyggnaden skedde samtidigt på alla anläggningar – en storsatsning.

Processen underlättas av att denna fastighet och sex andra ägs av Nordisk Renting. Vi har en lång relation och en löpande dialog

Stefan Johanson CFO för Din Bil Sverige AB

I början av 2000-talet stod företaget inför stora förändringar och behövde investera tungt.

– Att Nordisk Renting gick in som ägare i både befintliga och nybyggda anläggningar gjorde att vi frigjorde kapital. Samtidigt behåller vi den strategiska kontrollen över fastigheterna, vilket är väldigt viktigt. Fastigheterna spelar en central roll för oss. Vi kan inte bara flytta, säger Stefan Johanson.

If skapade plats för finsk expansion

If, som är Nordens största sakförsäkringsbolag, valde 2004 att samla verksamhet som tidigare varit spridd runtom i Finland. Koncentrationen skedde till två kontor.

I Åbo byggdes ett helt nytt hus. I Esbo utanför Helsingfors användes en befintlig byggnad, som renoverades och byggdes ut till dubbla ytan. Byggpartners var Hartela respektive Skanska.

Projekten möjliggjordes genom att If tecknade avtal med Nordisk Renting, som blev ägare till fastigheterna. If har genom avtalet rätt att disponera lokalerna på lång sikt och kan även köpa tillbaka dem.

– Genom vårt samarbete med Nordisk Renting kan vi stärka vår verksamhet på flera sätt, sa direktören för If Group Services då avtalet offentliggjordes.

– Vi kan fokusera våra finansiella resurser på kärnverksamheten och får därmed utrymme för expansion och utveckling. Att samla verksamheten till färre fastigheter gör oss effektivare och sänker de administrativa kostnaderna.

If ägs av den finansiella koncernen Sampo och har 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 800. I Norden totalt har If en marknadsandel på cirka 20 procent. På den finska marknaden är marknadsdelen 25 procent.

Uppdateringar av fastigheterna sker regelbundet under avtalet gång. Kontoret i Esbo omfattar 15 000 kvadratmeter och kontoret i Åbo 17 500 kvadratmeter. På båda ställen finns också cirka 300 parkeringsplatser.

Logistiken strategisk för Brødrene Dahl

Brødrene Dahls centrallager i Langhus utanför Oslo är navet i företagets omfattande logistikapparat i Norge.

– Tidigare gick våra leveranser via regionala lager, men nu samlas allt gods här. Drift och inköp är nu effektivare, berättar Jan G. Vere, logistikdirektör för Brødrene Dahl.

Inleveranser, lagring, plockning och utleveranser pågår i ett växande maskineri. Varje år hanteras 3 miljoner orderlinjer, varav många små, vilket gör att det krävs mycket hantering.

Vi är inriktade på expansion, bland annat för att verksamheten kräver stora volymer

Brødrene Dahl ingår i den franska storkoncernen St Gobain. Omfattande investeringar har på senare år skett i att utvidga centrallagret och att installera en automatiseringsanläggning i ett höglager.

I höglagret, där byggnaden mäter 25 meter på höjden, sveper en datorstyrd jättekran fram och tillbaka för att ta ut eller lägga in gods.

– Det är en otroligt effektiv hantering jämfört med att köra allt på truckar, säger Jan G. Vere.

Brødrene Dahls partner i fastighetsfrågor är sedan 1999 RBS Nordisk Renting, som nu i flera omgångar medverkat i företagets expansion.

– Den här lösningen passar oss. Det är inte vår bransch att äga fastigheter. Däremot är det viktigt för oss med en fastighetsägare som är lyhörd för våra behov och underlättar vår expansion. En sådan har vi i Nordisk Renting, säger Jan G. Vere.