Samverkan inom vården gynnar kramforsborna

Många av Nordisk Rentings affärer genomförs i samverkan mellan flera parter, där Nordisk Renting kan gå in för att fylla funktionen som en neutral fastighetsägande part och samtidigt frigöra kapital.
I Kramfors samverkar kommunen och Region Västernorrland genom att båda driva verksamhet i den fastighet som Nordisk Renting tog över så tidigt som 2005. Fastigheten rymmer ett vård- och omsorgsboende, som drivs av kommunen, och en vårdcentral, med regionen som huvudman. Därmed är aktörerna likvärdiga hyresgäster och kan helt fokusera på vård och omsorg.

Genom affären med Nordisk Renting löste vi problemet och minskade kommunens lånebörda

Christian Nilsson Kommunlaråd

Ägandet av byggnaden fördes i början av 90-talet över från dåvarande landstinget till kommunen. Detta var till en början oproblematiskt, men komplicerades då det blev nödvändigt att renovera och förnya delar av lokaler för 100 miljoner kronor.
– Genom affären med Nordisk Renting löste vi problemet och minskade kommunens lånebörda. Därmed får vi lägre skuldbörda och bättre villkor på andra lån, berättade det dåvarande kommunalrådet i Kramfors, sa Christer Nilsson i samband med affären.

Klimatanpassning för Västra Götaland

Det stora Regionarkivet i Vänersborg fick så tidigt som 2014 cirka 1 000 kvadratmeter solceller på taket. Planen var att över en tioårs period skulle investeringen i en av Sveriges största takmonterade solcellsanläggningar ha betalat sig. Något som möjliggjorts genom samarbetet med Nordisk Renting och den flexibla modellen som möjliggör tilläggsinvesteringar.

Arkivet är resultatet av en samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Fastigheten ägs av Nordisk Renting, med Arkivnämnden som avtalspart. Tillsammans med byggföretaget Skanska vann Nordisk Renting en offentlig upphandling om fastigheten 2005. Huset stod klart 2008.
Miljöaspekterna har varit viktiga ända sedan planeringen av huset, som är ett passivhus med en mängd lösningar för att minimera energiförbrukningen och skapa ett jämnt klimat.

Vid sidan av solcellsanläggningen har flera tilläggsinvesteringar i form av utbyggnader gjorts.

Nystartad kommun fick nybyggt hus

Nya kommuner skapas inte varje dag, men 2003 inträffade ändå detta. Knivsta blev självständigt, efter att ha varit en del av Uppsala. Läget nära Arlanda och goda kommunikationer till Stockholm och Uppsala lockar många inflyttare till den unga kommunen.

– Självständigheten och tillväxten gör att vi har behov att bygga ut kommunens service. Samtidigt vill vi inte ta stora lån, men vad det innebär av sårbarhet för villkorsändringar etc. Inför satsningen på kommunhuset valde vi därför att avstå från att äga fastigheten själva, berättade Knivstas första kommunalråd Göran Nilsson i samband med skapandet av ett helt nytt kommunhus, en samlingsplats för invånarna med bibliotek, kafé och kommunens kundtjänst.

Det är en fördel för oss att behålla kontrollen över ägandet genom köpoptionen

Göran Nilsson

 
Inför projektet gjordes en offentlig upphandling, som vanns av byggföretaget NCC och Nordisk Renting. NCC stod för markanskaffning och byggnation. När bygget blev klart tog Nordisk Renting över som fastighetsägare och tecknade avtal med kommunen om ett långsiktigt rentingavtal. Kommunen disponerade fastigheten och fick möjligheten att köpa tillbaka den.