Västra Götalandsregionen

Klimatanpassning för Västra Götaland

Offentligt

Anpassningar under avtalets gång är vanliga i rentingupplägg. På Regionarkivet i Vänersborg monterades solceller på taket, som ett led i Västra Götalandsregionens klimatstrategi.

Västra Götalandsregionen har som mål att systematiskt arbeta med klimatfrågor. Alternativet solenergi ska alltid beaktas.

Det stora Regionarkivet i Vänersborg fick 2014 cirka 1 000 kvadratmeter solceller på taket. På tio år ska investeringen i en av Sveriges största takmonterade solcellsanläggningar ha betalat sig, och Regionarkivet räknar med att ekonomin i satsningen blir god.

I Regionarkivet lagras i första hand material från vården. Det handlar framför allt om papper, men även röntgenfilm och digitalt material.

Varje år tillkommer flera hyllkilometer patientjournaler, diarieförda handlingar, personalakter, skolbetyg etc. Regionen sparar patientjournaler för all framtid, vilket går längre än lagens krav. Det främjar forskningen, men också invånarna direkt. När någon söker vård för ett ont knä kan doktorn ta fram röntgenbilder från patientens motorcykelolycka 25 år tidigare.

Arkivet är resultatet av en samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Fastigheten ägs av Nordisk Renting, med Arkivnämnden som avtalspart. Tillsammans med byggföretaget Skanska vann Nordisk Renting en offentlig upphandling om fastigheten 2005. Huset stod klart 2008.

Miljöaspekterna har varit viktiga ända sedan planeringen av huset, som är ett passivhus med en mängd lösningar för att minimera energiförbrukningen och skapa ett jämnt klimat.

Vid sidan av solcellsanläggningen har flera tilläggsinvesteringar i form av utbyggnader gjorts.