Knivsta Kommun

Nystartad kommun fick nybyggt hus

Offentligt

Investeringar i service för invånarna kommer först. Knivsta kommun valde att disponera lokalerna mot ersättning, med köpoption, för att slippa binda kapital i sitt nya kommunhus.

Nya kommuner skapas inte varje dag, men 2003 inträffade ändå detta. Knivsta blev självständigt, efter att ha varit en del av Uppsala. Läget nära Arlanda och goda kommunikationer till Stockholm och Uppsala lockar många inflyttare till den unga kommunen.

– Självständigheten och tillväxten gör att vi har behov att bygga ut kommunens service. Samtidigt vill vi inte ta stora lån, men vad det innebär av sårbarhet för villkorsändringar etc. Inför satsningen på kommunhuset valde vi därför att avstå från att äga fastigheten själva, berättade Knivstas första kommunalråd Göran Nilsson i samband med skapandet av ett helt nytt kommunhus, en samlingsplats för invånarna med bibliotek, kafé och kommunens kundtjänst.

Det är en fördel för oss att behålla kontrollen över ägandet genom köpoptionen

Göran Nilsson

 
Inför projektet gjordes en offentlig upphandling, som vanns av byggföretaget NCC och Nordisk Renting. NCC stod för markanskaffning och byggnation. När bygget blev klart tog Nordisk Renting över som fastighetsägare och tecknade avtal med kommunen om ett långsiktigt rentingavtal. Kommunen disponerade fastigheten och fick möjligheten att köpa tillbaka den.