Gnestahem

Lyckat återköp för kommunala Gnestahem

Offentligt

En viktig del av rentingupplägget är möjligheten att köpa tillbaka fastigheten. Så gjorde det kommunala fastighetsbolaget Gnestahem, som sålde när investeringsbehovet var som störst och köpte när läget lugnat sig.

Den som säljer sin fastighet till Nordisk Renting kan köpa tillbaka den vid ett i förväg angivet tillfälle. De allra flesta kunder utnyttjar denna möjlighet. Så gjorde till exempel Gnestahem utanför Södertälje

– Det är väldigt positivt att ha den reträttposten inbyggd i rentingavtalet. När tio år hade gått hade vår situation förändrats och det passade bra att köpa tillbaka fastigheterna. Flexibiliteten i avtalen är en stor tillgång, säger Gnestahems VD, Hans Persson.

När avtalet med Nordisk Renting tecknades var Gnesta Kommun inne i en stark expansion. Investeringsbehoven var stora och en vanlig upplåning skulle fresta på soliditeten för mycket.

– Behovet av kommunal service ökade kraftigt på kort tid och vi behövde kapital. Lösningen blev att sälja två fastigheter med äldreboenden och i stället teckna avtal med Nordisk Renting för att fortsätta disponera lokalerna. Vi frigjorde medel som vi kunde använda för att bland annat bygga en ny förskola, ett nytt boende för personer med särskilda behov samt 50 lägenheter, berättar Hans Persson.

– Vår kommun expanderar fortfarande, men i ett lugnare tempo och vi har mer balans i ekonomin. Vi bygger nu ut servicen i mindre steg. I det läget passar det oss bra att ha tillbaka fastigheterna i egen ägo. För oss har det varit väldigt bra att affären hade en inbyggd kontrollpunkt där vi kunde omvärdera situationen.