Landstinget Dalarna

Gemensam satsning för gamla i Dalarna

Offentligt

Med fler parter som deltar kan rentinglösningar bli särskilt kraftfulla. Gagnef kommun och Landstinget Dalarna har valt ett gemensamt upplägg med Nordisk Renting som utgår från ambitionen att ge bra samhällsservice.

Nordisk Renting kan anta rollen av neutral, långsiktig fastighetsägande part i samband med organisatoriska eller strukturella förändringar, bland annat inom den offentliga sektorn.

I Dalarna, liksom runtom i övriga landet, inleddes en stor omställning i samband med att den så kallade Ädelreformen genomfördes 1992. Ansvaret för äldreomsorgen flyttades då från landstingen till kommunerna. Det fick konsekvenser även för fastighetsägandet.

Landstinget Dalarna och kommunerna i regionen hade svårt att enas om vem som skulle äga fastigheterna. Det var ett ekonomiskt dilemma som begränsade både investeringsmöjligheter och låneutrymme. Problemet löstes när Nordisk Renting 2001 förvärvade totalt 18 fastigheter i fem kommuner av landstinget.

Genom uppgörelsen med Nordisk Renting frigjorde Landstinget Dalarna kapital för satsningar inom primär- och akutsjukvård.

Gagnef är en av de kommuner där vårdcentralen delar fastighet med vård- och omsorgsboendet. Situationen med två olika huvudmän hade blivit komplicerad när äldreboendet behövde renoveras.

– Men i och med att Nordisk Renting var med, och fler parter blev involverade, fick vi större kraft i insatserna för att hitta en långsiktig lösning, sa Anders Ahlgren (C) i Gagnefs kommun i samband med att rentinglösningen skapades.

Med Nordisk Renting som ägare blev kommunen och landstinget likvärdiga avtalsparter, båda med rätt att långsiktigt disponera sina lokaler. Vård- och omsorgsboendet moderniserades med enkelrum och bättre sanitära utrymmen. Läget är lika vackert som tidigare, där Öster- och Västerdalälven flyter samman och bildar Dalälven.