Telenor

Framsynt utveckling i Telenors landmärke

Privat

Mobiloperatören Telenor har haft ett mångårigt samarbete med Nordisk Renting avseende sitt huvudkontor i Karlskrona. Det är ett av många exempel på starka partnerskap i rentinglösningar som anpassas till kundens strategi.

Med den rundade fasaden mot havet är Telenors kontor i Karlskrona sedan decennier ett landmärke i staden.

Bolaget öppnade sitt mobilnät 1992, då under namnet Europolitan, och var först i Sverige med att lansera SMS-tekniken och röstbrevlådan. Det köptes 2002 av Vodafone och 2005 av Telenor.

Tidigt i företagets historia fattade Telenor ett strategiskt beslut att inte äga sina egna fastigheter. I slutet av 1990-talet ingicks ett rentingavtal med Nordisk Renting, som innebär att Telenor inte behöver binda kapital i fastigheterna, men ändå har rätt att nyttja dem under många år. I avtalet ingår en rätt att vid i förväg angivna tillfällen köpa tillbaka fastigheterna.

I takt med att verksamheten utvecklas förändras också fastigheterna. En stor ombyggnad genomfördes 2014 för att anpassa lokalerna till ett nytt arbetssätt. Kontoret utgår nu från den arbetsplatsmodell som finns på Telenors kontor över hela världen.

En aktivitetsbaserad arbetsmiljö med modern teknik gör det enklare för våra medarbetare att kommunicera, lösa problem och dela kunskap

Fredrik Telleborn fastighetschef Telenor

Med bärbar dator, mobiltelefon och nätåtkomst kan medarbetarna utföra sitt arbete var som helst, ensamma eller i grupp. Medarbetarna har inte personliga skrivbord. Arbetsuppgiften och vem man jobbar med styr valet av arbetsplats för dagen.

– Målet är att främja samarbete, kreativitet och flexibilitet för att i slutänden bli effektivare, säger Fredrik Telleborn.