Caroline Bertlin lämnar som VD för Nordisk Renting, fortsätter i styrelsen

2023-09-14

Nordisk Renting meddelar idag att Caroline Bertlin har beslutat sig för att lämna sin roll som VD. Caroline kommer att kvarstå som VD till årsskiftet och fortsätta stödja verksamheten operativt under första kvartalet 2024. Hon kommer därefter fortsättningsvis att ingå i styrelsen för bolaget och på så sätt säkerställs bästa möjliga övergång. En process har inletts för att tillsätta en ny VD.

”Jag är väldigt stolt över det nya Nordisk Renting vi byggt, på basen av vår snart 40-åriga historia. Tillsammans har vi utvecklat en stark plattform och en växande nordisk verksamhet som långsiktig kapitalpartner till våra kunder för deras strategiska fastigheter och infrastruktur. Det har varit ett privilegium att arbeta tillsammans med alla talangfulla kollegor och en engagerad styrelse. Jag ser fram emot att fortsatt verka för Nordisk Rentings intressen som en aktiv medlem i styrelsen och trygga en bra övergång. Jag vill också passa på att tacka NatWest och alla kollegor i koncernen för en fantastisk resa i flertalet roller under totalt närmare tjugo år”, säger Caroline Bertlin, VD för Nordisk Renting.

”Caroline har under sin tid tillsammans med styrelsen och ägaren förberett och implementerat en ny, långsiktig tillväxtstrategi för bolaget. Hon har framgångsrikt lett bolaget genom en förändrings- och utvecklingsfas till att idag vara en aktiv och uppskattad partner för stora bolag och den publika sektorn i Norden, med en stark position för framtiden. Carolines driv, ledarskap och affärssinne har uppskattats av oss alla och vi vill tacka henne för hennes viktiga insatser som VD för Nordisk Renting. Vi glädjer oss att hon är med på vår fortsatta resa som styrelsemedlem och önskar henne varmt lycka till i hennes framtida uppdrag”, säger Niklas Johansson, styrelseordförande i Nordisk Renting.

”Det har varit ett nöje att samarbeta med Caroline och se den starka utveckling som Nordisk Renting har haft under hennes ledarskap. Jag vill å NatWest vägnar passa på att varmt tacka Caroline för hennes utomordentliga insatser under många år inom koncernen”, säger Andrew Blincoe, Head of Corporate Banking and Structured Finance på NatWest

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson, styrelseordförande i Nordisk Renting, nås via Nordisk Renting 072 981 50 02