Caroline Bertlin efterträder Reinhold Geijer som VD i Nordisk Renting

2016-01-12

Caroline Bertlin har utsetts till ny VD i Nordisk Renting AB efter Reinhold Geijer, som lämnar VD-rollen efter drygt 14 år. Caroline har en gedigen erfarenhet från finans- och fastighetssektorn och har arbetat inom RBS-koncernen sedan 2004. Hon tillträder sin nya tjänst under första kvartalet 2016.

Caroline Bertlin har utsetts till ny VD i Nordisk Renting AB efter Reinhold Geijer, som lämnar VD-rollen efter drygt 14 år. Caroline har en gedigen erfarenhet från finans- och fastighetssektorn och har arbetat inom RBS-koncernen sedan 2004. Hon tillträder sin nya tjänst under första kvartalet 2016.

– Det känns otroligt spännande och jag är mycket glad över att ha fått detta förtroende, säger Caroline Bertlin. Nordisk Renting är ett välrenommerat företag med en stark kundbas, uthållig affärsidé och intressanta utvecklingsmöjligheter.

Nordisk Renting grundades 1986 av dåvarande PK-banken, som sedemera blev Nordbanken och så småningom Nordea. Sedan 2003 ägs Nordisk Renting av Royal Bank of Scotland, RBS. Verksamheten utgör en väsentlig del av RBS erbjudande till sina nordiska kunder som består av storföretag, finansiella institutioner och offentliga parter. Som VD i Nordisk Renting kommer Caroline Bertlin även att ingå i styrelsen för Nordisk Renting samt i RBS ledningsgrupp för Structured Finance i London.

– Det känns särskilt inspirerande att ta över just nu, då RBS tydligt definierat Nordisk Renting som ett viktigt tillväxtområde för banken framöver, såväl i Norden som på sikt en möjlig expansion till andra marknader i Europa. Jag ser fram emot leda nästa fas i bolagets utveckling, fortsätter Bertlin.

Caroline Bertlin var under drygt tre år VD för RBS-ägda Centeni, som ägde tio köpcentrum i stor-Stockholm, vilka utvecklades och avyttrades successivt. Sist ut var Skärholmen Centrum som såldes till brittiska Grosvenor våren 2015. Caroline är sedan dess baserad i Singapore, där hon leder arbetet med att implementera RBS nya strategi för bankens verksamhet i Malaysia.

– Det känns mycket bra att just Caroline Bertlin tar över VD-rollen i Nordisk Renting. Hon har bland annat under sin tid som VD för Centeni och nu senast i sin roll i Asien visat på imponerande ledarskap och skarpt affärssinne, säger Sven-Åke Johansson, styrelseordförande i Nordisk Renting.

– Jag vill också å styrelsens vägnar tacka Reinhold Geijer för att han så förtjänstfullt strategiskt har positionerat Nordisk Renting som en kärnverksamhet för RBS samt för ett utomordentligt framgångsrikt ledarskap under närmare 15 år. Nordisk Renting har under denna långa period fortsatt att utvecklas som ett mycket starkt och välskött företag.

Charlotta Wallman Hörlin, som är Nordisk Rentings chefsjurist och styrelsens sekreterare, har samtidigt utsetts till vice VD i bolaget.