Nordisk Renting säljer TeliaSoneras kontor i Farsta till Rikshem och Ikano Bostad

2015-06-15

Nordisk Renting AB har tecknat avtal om försäljning av fastigheten där TeliaSoneras nuvarande kontor är beläget i Farsta, södra Stockholm, till Rikshem och Ikano Bostad. Fastigheten omfattar byggnader om cirka 100 000 kvadratmeter lokaler och köparnas avsikt är att omvandla fastigheten till ca 3 000 bostäder, varav minst 1 000 hyresrätter.

– Efter att ha ägt denna profilfastighet i 14 år, känns det väldigt bra att lämna över till just Rikshem och Ikano Bostad, som kommer att fortsätta utveckla området tillsammans med Stockholms stad, säger Lennart Ingefeldt, affärsansvarig på Nordisk Renting. Vi bidrar därmed gemensamt till att staden kan uppfylla sina viktiga bostadsmål.

De nya ägarna tillträder fastigheten 1 juli 2015.

– Vi ser en oerhörd potential i detta område och ser fram emot att utveckla det tillsammans med Ikano Bostad, säger Ilija Batljan, vice vd och chef för affärsutveckling på Rikshem. Vi vill bygga ”den moderna ABC-staden” genom att skapa attraktiva bostäder i en fin miljö med bra kommunikationer till både handel och samhällsservice.

Televerkets förvaltningsbyggnader, som fastigheterna benämndes från början, byggdes mellan 1962-1972. Byggnaderna har belönats med Kasper Salin-priset och har ett högt kulturhistoriskt värde.

– Söderort har stora utvecklingsmöjligheter, säger Robert Jaaniste, Ikano Bostads vd, och det är med glädje vi fortsätter utveckla kvadratsmarta hem i ett område där vi redan äger 3 000 lägenheter och sedan flera år är en närvarande och socialt engagerad fastighetsägare. Det här kommer att bli ett av Stockholms större nybyggnadsprojekt.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

– Jag kan säga så mycket som att vi säljer fastigheten med vinst och vi är mycket nöjda med både försäljningen i sig och försäljningsprocessen, som varit effektiv och professionell, säger Lennart Ingefeldt.