Styrelse

medarbetare_sven_ake_johansson
Styrelseordförande
Styrelseorförande i Nordisk Renting AB under två ägarperioder, Nordea 1992-2003 samt RBS 2003-2014.
medarbetare_gote_dahlin
Vice Styrelseordförande
Vice Styrelseordförande i Nordisk Renting AB sedan 2001. Ledamot sedan 1998. Tidigare VD i Nordisk Renting (1986 t.o.m. 2001).
medarbetare_nick_jordan
Styrelseledamot
Styrelseledamot i Nordisk Renting AB sedan 2007.
medarbetare_andrew_blincoe
Styrelseledamot
Styrelseledamot i Nordisk Renting AB sedan 2016.
medarbetare_caroline_bertlin
CEO
Verkställande direktör i Nordisk Renting AB sedan 2016.

Ledande befattningshavare

medarbetare_caroline_bertlin
CEO
Verkställande direktör i Nordisk Renting AB sedan 2016.
medarbetare_charlotta_wallman_horlin
Deputy CEO, Head of Legal
medarbetare_lennart_ingefeldt
Senior Client Manager
medarbetare_johan
Head of Tax